Maarakennus tarkoittaa rakentamiseen liittyvää maansiirtämistä, aluskasvillisuuden poistoa ja viherrakentamista. Kevät onkin maanrakennustöiden sesonkiaikaa. Maa sulaa, luonto heräilee pitkän talven jäljiltä ja uusia ideoitakin on ehkä päässyt kertymään kesää varten. Maanrakennustyöt jätetään yleensä keväälle ja kesälle, sillä maan täytyy olla sula, koska routaista maata on hankala kaivaa. Leutoina talvina maanrakennustyöt kyllä onnistuvat. Maanrakennustyöt voivat sisältää salaojituksia, nurmikkotöitä, parkkipaikkojen ja asfaltoinnin pohjia, viemäri tai sähköreittien kaivuuta sekä perustusten tekemistä. Maanrakennustyöt vaativat usein erilaisia koneita tai laitteita, joita aivan kaikilla yrityksillä ei ole. Kun käytössä on oikeanlaiset koneet ja hyvä työporukka, voidaan maarakennustyöt hoitaa jouhevasti.

Maanrakennustöihin ei lähdetä koskaan ilman kattavia suunnitelmia  

Maanrakennustyöt tarvitsevat siis ammattilaisen asialle, sillä työ vaatii tarkkuutta ja tietämystä. Ennen maanrakennuksen aloittamista täytyy tehdä maaperätutkimus.

Maaperätutkimuksessa selvitetään tontin maaperän kunto ja se mistä maaperä rakentuu. Maaperätutkijan tehtävä on antaa perustussuunnittelijalle perustamistapalausunto ja lausunnon pohjalta voidaan sitten suunnitella tontille oikeanlaiset perustukset eli sokkelit. Jo lähes kaikilla maarakennustyömailla suunnitelmat tehdään hyödyntäen kaivinkoneen 3D-koneohjausjärjestelmiä.

Kaivinkoneenkuljettajan tehtävä on poistaa tontilta eloperäisen maa-aineksen ja levittää tontille suunnitelmien mukaisessa järjestyksessä hiekan, soran ja sepelin. Hän myös kaivaa tontille kaikki putkien ja kaapeleiden paikat. Maanrakennustöihin tulee valita pätevä ammattilainen, kuten esimerkiksi Kaivuripalvelu J. Levonius Oy.

Maanrakennusurakka on kaksivaiheinen  

Maatöiden ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus tehdä pohjatyöt siihen vaiheeseen, että perustukset päästään valamaan. Yleensä ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu myös asentaa salaojaputket sekä sadevesiputket.

Kun perustukset on valettu, on aika siirtyä toiseen vaiheeseen, silloin tehdään sokkelin sisä- ja ulkotäyttö. Sokkelin sisäpuoli täytetään hiekalla tai sepelillä ja tämän lisäksi perustuksia vasten asennetaan ulkopuolen routaeristeet sekä mahdollisesti patolevyt. Toisessa vaiheessa tehdään myös piha-alueiden muokkaukset.

Salaojat ja sadevesikaivot pitävät piha-alueet kuivana ja viihtyisänä  

Maanrakennusvaiheessa on tärkeä huolehtia, että tontille asennetaan salaojat, sadevesiputket sekä sadevesikaivot. Salaojaputkien tehtävä on pitää sokkelit sekä talojen vierustat kuivana.

Katolle satavat vedet taas ohjataan rännejä pitkin rännikaivoille. Piha-alueet saadaan pysymään viihtyisän kuivina riittävillä kallistuksilla sekä piha-alueille asennettavilla sadevesikaivoilla.

Kun maa-aineskerrokset ja pihojen kallistukset on tehty oikein, ne pitävät huolen siitä, että sadevesi ei jää kellumaan pihalle lammikoiksi.

jaa