Omakotitalossa tai kesämökillä, joka ei kuulu kunnallisen viemäriverkoston piiriin, täytyy likakaivon tyhjennys tilata säännöllisesti. Tyhjennys on tärkeä osa viemäriverkoston ylläpitoa ja kuinka usein se täytyy tehdä, riippuu siitä, minkälainen viemärisysteemi ja kuinka suuri vedenkulutus kohteessa on. Tervetuloa blogin pariin, tämänkertaisena aiheena on lokakaivon tyhjennys. Toivottavasti löydät aiheesta hyödyllistä tietoa.

Likakaivon säännöllinen tyhjennys pitää viemärijärjestelmän hyvässä toimintakunnossa

Sopiva tyhjennysväli lokakaivolle riippuu sen käyttöasteesta; se voidaan tehdä esimerkiksi viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai kerran vuodessa. Tyhjentämisen yhteydessä tarkistetaan usein myös järjestelmän kunto ja toimivuus sekä kaivo tyhjennetään kokonaan ja pestään. Säännöllinen tyhjennys on erittäin tärkeää, ettei kaivon pinta pääse nousemaan liian korkealle, jonka seurauksena myös rakennuksessa oleva viemäriputki saattaa täyttyä ja tulvia sisälle lattiakaivon tai wc-pytyn kautta. Likakaivojen tyhjennyksen, tarkistuksen ja puhdistuksen hoitaa aina alan ammattilainen, koska lietteen kuljetus on säädeltyä toimintaa ja sitä hoitavalla yrityksellä täytyy olla lietteenkuljetuslupa, jonka voi tarkistaa oman kunnan jäteneuvonnasta tai nettisivuilta.

Erilaisilla jätevesijärjestelmillä on eri tyhjennysvälit

Jätevesijärjestelmiä on olemassa erilaisia, kuten esimerkiksi umpikaivo, sakokaivo ja pienpuhdistamo. Sakokaivo on järjestelmä, jossa jätevesi erotellaan niin, että jäteveden virratessa sen lävitse, kiinteämpi aines jää kaivon pohjalle ja kevyemmät ainesosat nousevat pinnalle. Sakokaivoon kertyy siis vain kiinteää jätettä ja neste imeytetään maahan imeytyskentän avulla. Sakokaivon jäte on esikäsiteltyä ja sille riittää yleensä pidempi tyhjennysväli. Lain mukaan sakokaivo täytyy tyhjentää vähintään kerran vuodessa, myöskin kesämökillä, mutta tyhjennys kannattaa tehdä tarpeen mukaan useammin, ettei kaivoon kertyvä liete pääse tukkimaan suodatinta. Umpikaivo on umpinainen säiliö, johon johdetaan kaikki viemäristä tuleva jäte ja toisinaan myöskin kaikki talouden jätevesi. Umpikaivosta ei ole johdettu putkea ympäristöön, jota kautta se tyhjentyisi, joten se täytyy tyhjentää useammin kuin sakokaivo, noin 2 – 4 kuukauden välein, riippuen sen käyttöasteesta. Pienpuhdistamo on laite, joka käsittelee jäteveden niin, että sen voi imeyttää maaperään. Pienpuhdistamo on yleensä aktiivilietepuhdistamo tai siinä on biologinen suodatin. Myös pienpuhdistamoa tulee huoltaa säännöllisesti ja sen kemikaalisäiliötä tulee täyttää säännöllisesti. VTM Putkistohuolto Oy tyhjentää lika- ja lokakaivot luotettavasti ja ammattitaidolla. 

jaa