Betonijulkisivuja tiivistämään käytetään elementtisaumausta, joka tiivistää elementtien väliin jäävät raot tiiviiksi ja estää vettä ja kosteutta pääsemästä rakenteisiin ja lämpöeristeisiin. Betonielementeistä rakennettaessa, elementtisaumaus on siis ehdottoman tärkeä osa julkisivua, koska betonielementtejä ei voi laittaa toisiaan vasten tarpeeksi tiiviisti. Betonielementeistä rakentaminen sekä julkisivun elementtisaumaus ovat aiheena tämänkertaisessa kirjoituksessa. Mukavaa, että löysit blogin pariin, tervetuloa!

Betonielementtirakentaminen on edullista ja kestävää

Betonielementtirakentaminen yleistyi 1950 ja 1960 -luvun vaihteessa, koska silloin elementtien valmistamisessa saavutettiin riittävä tekninen osaaminen ja niitä alettiin standardoimaan, joka laski elementtien valmistuskustannuksia. Betonin käyttökustannuksia laski myös käytettävien betonielementtien sekä niiden liitososien standardoiminen, joka mahdollisti rakennusosien hankinnan eri valmistajilta.

Betoni on edullinen ja kestävä rakennusmateriaali

Betonista on tullut suosituin rakennusmateriaali koko maailmassa ja sen suosio perustuu sen halpaan hintaan, materiaalin hyvään saatavuuteen ja sen kestävyyteen. Betoni valmistetaan sementistä, vedestä, maaperän kiviaineesta ja massaan käytetään toisinaan myös muita sideaineita tai seosaineita. Betonilla on paljon hyviä ominaisuuksia rakentamisen kannalta, kuten esimerkiksi sen edullisuus, helppo muunneltavuus, paloturvallisuus, hyvä äänen eristys sekä vähäinen homevaurioiden muodostuminen. Kun betonin valmistetaan ympäristöystävällisesti, voidaan sen käytöstä aiheutuvaa hiilijalanjälkeä pienentää.

Betonielementit täytyy asentaa tiiviisti

Betonielementit ovat tehtaalla valmistettuja valmisosarakenteita, joita ei juurikaan työstetä enää työmaalla. Elementit sopivat erilaisiin käyttötarkoituksiin, niin pienten kuin suurienkin rakennusten rakentamiseen. Elementtejä valmistetaan erityyppisiä erilaisiin käyttötarkoituksiin ja suurin ongelma, joka betonielementtirakenteissa voi olla, on niiden kosteustekninen toiminta, johon vaikuttaa esimerkiksi rakenteen kuivumisaika, sääolosuhteet, pinnoitteet sekä elementtisaumojen tiiviys. Elementtisaumauksen tekee aina siihen erikoistunut ammattilainen ja tärkeää on, että elementtisaumaus on tehty kunnolla, niin että vesi ei pääse saumojen kohdalta rakenteisiin ja että elementtisaumaus kestää erilaisia sääolosuhteita, kuten hellettä, kaatosadetta ja pakkasta.

Elementtisaumaus kannattaa uusia säännöllisin väliajoin

Vaikka saumaus olisi huolella toteutettu, tulee myös saumausmateriaali käyttöikänsä päähän 10 – 25 vuoden jälkeen, jolloin saumaus kannattaa uusia. Jos betonielementit tai rappaus ovat edelleen hyvässä kunnossa, voidaan julkisivusta uusia vain elementtisaumaus. Saumausurakka kannattaa kustannustehokkuuden kannalta yhdistää esimerkiksi julkisivun maalausurakkaan, koska usein ne voi teettää samalla urakoitsijalla. Elementtisaumauksen hyvä kunto ja tiiviys estää kosteuden pääsemisen rakenteisiin, joten sen kunnosta kannattaa huolehtia, että vältytään mahdollisilta kosteusvaurioilta ja niiden korjaamiselta. Lahden elementtisaumaus oy on erikoistunut elementtisaumauksiin. 

jaa